Anleggsarbeid i Skien

Vi holder til i Skien og utfører anleggsarbeid både privat og kommunalt i Grenlands regionen. Vi har en god og kvalifisert stab og lang erfaring med ulike typer oppdrag.

Våre tjenester

Anleggsarbeid vi utfører.

$

Grunnarbeid (graving, planering, drenering)

$

Kommunaltekniske anlegg

$

Trykkavløpningsystemer for hytter og boliger

$

Bygge og vedlikeholde veier

$

Utarbeide tomter

$

Kabelgrøfter

$

Transport (jord, grus, masser)

$

Fjellarbeider/sprenging

Graving

Sprenging

Vegbygging

+

Massetransport

Droneinspeksjon

Vi utfører alt innen grunnarbeid og graving. Vi tilbyr planering av alle typer tomter og drenering rundt grunnmurer. Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør.

Sikkerheten står i fokus, og alle sprengningsoppdrag utføres i tråd med lover og regler satt for denne type arbeid.

Vi utfører infrastrukturarbeid for byggefelt, utvidelse av vei/fortau og noe arbeid på fylkesveier. Vi kan også være behjelpelige med å bygge grusveier til og fra hytter og bolighus.
Vi hjelper til med transport av fyllmasser som f.eks pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Ta kontakt med oss for priser.
Droneinspeksjon gir deg muligheter til å få inspisert områder som vanligvis er lite tilgjengelige.

Kontakt oss

Vi holder til i Skien og driver vår virksomhet i Vestfold og Telemark. Bedriften er godkjent som fagopplæringsbedrift i fagområdet Anleggsmaskinfører. Vi er Godkjent For Ansvarsrett og er medlem av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). 

Kontakt ossAnsatte